Software » Programování » PHP funkce

PHP funkce

Publikováno: 7. 5. 2008

Funkce pro bezpečnost

addslashes
stripslashes
htmlspecialchars
strip_tags

Funkce pro řetězce

str_replace
explode
implode
trim
strtoupper
strtolower
ucfirst
ucwords
substr
strstr
strrchr
strpos
strrpos
substr_replace
strlen
substr_count

Funkce pro sezení

session_start
session_destroy
session_id
session_name
session_set_cookie_params
session_regenerate_id

Funkce pro datum a čas

date
time
mktime
cal_day_in_month
easter_date

Funkce pro obrázky

getimagesize

Adresářové a souborové funkce

fclose
feof
fgets
file_get_contents
file_put_contents
file_exists
filesize
fopen
fwrite
unlink
opendir
closedir
readdir
basename
dirname

Funkce pro proměnné

empty
isset
unset
intval
doubleval

Funkce pro zaokrouhlení

round
ceil

Diskuse k článku (0)


Rubriky

» Bezpečnost

» Grafika a foto

» Kancelář

» Komunikace

» Práce se soubory


Další stránky

» Finance

» SKNeT - tvorba internetových stránek

Copyright © 2007 - 2021 Software - Podmínky užívání - Kontakt